Ubezpieczenia firmowe


Skierowane jest do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ubezpieczenie to dotyczy majątku jaki firma posiada od zdarzeń takich jak kradzież, stłuczenia szyb, wandalizm, ogień czy inne zdarzenia losowe.

Przedmiotem mogą być tzw środki trwałe czyli budynki, budowle, lokale oraz środki obrotowe takie jak gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne czy inne.

Mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

Współpracujemy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe