Ubezpieczenia komunikacyjne


W swojej ofercie posiadamy 18 Firm Ubezpieczeniowych co daje nam szeroki wachlarz poszukiwania najkorzystniejszej oferty dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Mimo, że polisy OC są takie same w każdym Towarzystwie ubezpieczeniowym różnią się ceną nawet o kilkaset złotych dlatego znaczące jest porównanie możliwości ochrony samochodu.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe niezależnie od tego czy samochód jest użytkowany czy nie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym wykupujemy polisę, pokryje za Nas wszystkie koszty dotyczące szkód spowodowanych naszym samochodem i gwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania. Pamiętajmy jednak, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone gdy szkodę wyrządzimy samemu sobie; szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii czy papierów wartościowych; zniszczymy lub skazimy środowisko; uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą.

Umowa z TU zawierana jest na czas 12 miesięcy, a ochrona zaczyna się z chwilą zawarcia umowy. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość zawarcia polisy na okres krótszy niż rok­ komisy samochodowe.

Jeżeli chcemy zmienić firmę ubezpieczającą nasz samochód możemy to zrobić co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Powinniśmy pamiętać, że brak wypowiedzenia automatycznie przedłuża umowę na kolejny rok. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w przypadku zakupu samochodu i korzystania z polisy zbywcy nie przedłuża się ona automatycznie, a przerywa w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. W takiej sytuacji bardzo istotna jest kontrola okresu ubezpieczenia zbywcy, a w przypadku przeoczenia terminu grozi nam kara za przerwę w ubezpieczeniu z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Samochody sprowadzone z zagranicy, nieposiadające ważnego ubezpieczenia OC powinny zostać ubezpieczone najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

AUTO CASCO

Ubezpieczenie AC chroni Nasz samochód przede wszystkim w sytuacjach gdzie my jesteśmy sprawcami szkody. Posiadając takie ubezpieczenie odszkodowanie zostanie wypłacone również wtedy gdy pojazd zostanie uszkodzony, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe.

Ta dobrowolna polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na 12 miesięcy i zabezpiecza nasze auto przed kradzieżą, zniszczeniami czy uszkodzeniami. Umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zawierając umowę należy zwrócić uwagę na najważniejsze elementy czyli zakres ochrony i wariant tego ubezpieczenia. Warto dokładnie zapoznać się z OWU i upewnić się czy polisa spełnia Nasze wymogi; w jakich krajach Nasza polisa będzie ważna.

Oczywiście jak każde ubezpieczenie AC także ma wyłączenia w przypadkach gdzie odszkodowanie nie zostanie wypłacone np. uszkodzimy samochód który prowadzimy bez odpowiednich dokumentów (np. ważnego dowodu rejestracyjnego) lub pod wpływem alkoholu, gdy używamy pojazd jako narzędzie przestępstwa, oddalimy się z miejsca wypadku lub gdy zostawimy dowód rejestracyjny czy kluczki w samochodzie który zostanie nam skradziony.

Kupując polisę w Naszym Biurze możecie mieć Państwo pewność, że poinformujemy o wszystkich wariantach, zakresach i cenach AC, a także pomożemy wybrać najkorzystniejszą ofertę.

UBEZPIECZENIE NNW

Jest to nieobowiązkowe ubezpieczenie zawierane na okres 12 miesięcy, a wykupując je ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących z Nami w pojeździe. NNW chroni od trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą.

Polisa ta gwarantuje Nam wypłatę odszkodowania bez względu na winę kierowcy. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC wypłatę odszkodowania otrzymamy podczas szkód powstałych w trakcie wsiadania/wysiadania z samochodu; na skutek upadku, pożaru czy wybuchu pojazdu; załadunku lub rozładunku; podczas przebywania w samochodzie w czasie postoju lub jego naprawy na trasie.

Towarzystwo nie wypłaci Nam odszkodowania jeśli wypadek zostanie spowodowany umyślnie; gdy kierujący pojazdem będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków; szkód spowodowanych z popełnieniem przestępstwa lub powstałych podczas rajdów, wyścigów, a takżedziałań wojennych.

ASSISTANCE

Jest to dobrowolne ubezpieczenie dające Nam poczucie komfortu, bezpieczeństwa i mające na celu ochronę kierowcy oraz pasażerów w trakcie podróżowania. Możemy liczyć na pomoc drogową, holowanie pojazdu czy zorganizowanie części zamiennych lub samochodu zastępczego.

Niektórzy ubezpieczyciele posiadają wariant Assistance w ramach składki OC lub AC, jednak możemy rozszerzyć ochronę za opłacenie dodatkowej składki. Zakres ubezpieczenia zależy od Towarzystwa w którym wykupujemy Ubezpieczenie.

Polisa Assistance może zawierać np. dostarczenie paliwa, dostawę części zamiennych, naprawę pojazduna miejscu zdarzenia, itp.

Współpracujemy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe