Ubezpieczenia rolne


Ubezpieczenie Rolnika mają obowiązek posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadającą użytki rolne przekraczające 1ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika powinno zostać zawarte w tym samym dniu kiedy kupimy gospodarstwo, chyba że poprzedni właściciel posiadał polisę, a w takiej sytuacji prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Ubezpieczeniem OC rolnym objęci są rolnicy oraz wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić odszkodowanie gdy rolnik wyrządzi szkodę której następstwem jest zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej; śmierć, rozstrój lub rozstrój zdrowia. OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy, a w sytuacji gdy Rolnik posiada obowiązkową polisę ale zapomni jej przedłużyć czy wypowiedzieć, ubezpieczenie automatycznie się przedłuża.

Współpracujemy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe