Ubezpieczenia życiowe


Gwarantuje wypłatę świadczenia upoważnionym osobom w wypadku śmierci. Jest najprostszym sposobem zabezpieczenia swoich Bliskich, zapewniając im ochronę finansową, rekompensując utracone w wyniku śmierci dochody, daje pewność spłaty zobowiązań i zabezpiecza byt dzieci.

Szczególną cechą polis jest to, że nie wchodzą w skład masy spadkowej więc pieniądze mogą być wykorzystywane przez uposażonych od razu, bez uciążliwego postępowania spadkowego. Suma ubezpieczenia zależy od indywidualnej sytuacji klienta.


UBEZPIECZENIA KREDYTOWE
Mając jakiekolwiek zadłużenie należy pamiętać o odpowiedniej ochronie ubezpieczenia na życie. Kredyty wiążą się zawsze z ogromną odpowiedzialnością finansową a także odpowiedzialnością za spokój i bezpieczeństwo rodziny. Biorąc na siebie zobowiązanie należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć rodzinę na wypadek nagłych nieszczęśliwych i nieprzewidzianych zdarzeń takich jak kalectwo czy śmierć. Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa odciąży naszych bliskich od spłaty kredytów i zobowiązań. W przypadku kredytów firmowych dobrana we właściwy sposób polisa zabezpieczy interesy wszystkich wspólników.

Współpracujemy

Towarzystwa Ubezpieczeniowe